Privacyverklaring

 

Van  Lith Financieel Adviesbureau hecht grote waarde aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en de bezoekers van de website. Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers van de website worden daarom met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld.

Van Lith Financieel Adviesbureau kan gegevens vastleggen in het kader van haar dienstverlening, zoals ingezonden formulieren of andere vormen van contact via deze website.

Deze gegevens gebruikt Van Lith Financieel Adviesbureau uitsluitend voor haar dienstverlening en voor statische, anonieme informatie. Als u via formulieren of mail persoonlijke gegevens naar Van Lith Financieel Adviesbureau verstuurd, geeft u Van Lith Financieel Adviesnbureau toestemming deze gegevens te verwerken bij de behandeling van een aanvraag of melding.

Bij hyperlinks naar andere websites is Van Lith Financieel Adviesbureau niet verantwoordelijk voor de manier waarop deze websites met persoonsgegevens omgaan. Leest u daarvoor de pricacyverklaring van de site die u bezoekt.

Van Lith Financieel Adviesbureau behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring.