Disclaimer

De gegevens op deze internetsite zijn bedoeld ter algemene informatie en kunnen zonder nadere aankondiging worden gewijzigd

De op deze website getoonde informatie wordt door Van Lith Financieel Adviesbureau met grote zorg samengesteld. Incidentele onjuistheden kunnen echter voorkomen als gevolg van menselijke vergissingen of technische storing.

De internetsite is bedoeld voor niet-commerciële prive doeleinden. Het is gebruiker van deze site niet toegestaan de informatie door te geven, te vermenigvuldigen of te verspreiden zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Van Lith Financieel Adviesbureau.

Van Lith Financieel Adviesbureau accepteert geen aansprakelijkheid voor onjuistheden en voor onjuiste informatie weergegeven op deze site. Van Lith Financieel Adviesbureau aanvaardt bovendien geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte (gevolg) schade welke voorvloeit uit  of samenhangt met het gebruik van deze internetsite.

Hoewel Van Lith Financieel Adviesbureau alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is zij niet aansprakelijk voor ge- of misbruik van informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via het internet verzonden worden.

Verwijzingen naar sites die niet door Van Lith Financieel Adviesbureau worden onderhouden zijn slechts ter informatie. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door Van Lith Financieel Adviesbureau worden onderhouden, wordt afgewezen.

Aan de met behulp van de door u verstrekte gegevens tot stand gekomen berekeningen en uitkomsten kunnen geen rechten worden ontleend.

De genoemde tarieven en prijzen zijn onder voorbehoud van eventuele fouten en/of wijzigingen. Aanvrager dient alle gegevens volledig en naar waarheid in te vullen. Financiële verplichtingen dienen op tijd te zijn nagekomen.

Zowel Van Lith Financieel Adviesbureau als maatschappijen behouden zicht het recht voor om aanvragen/contracten te weigeren. Definitieve acceptatie kan pas plaatsvinden na ontvangt en controle van de ondertekende contracten en de ter inzage gevraagde gegevens.

Van Lith Financieel Adviesbureau garandeert niet dat deze internetsite vrij is van virussen en/of andere zaken van destructieve aard. U dient in deze zelf de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen.

Van Lith Financieel Adviesbureau behoudt zich het recht voor de voorwaarden in deze discaimer te wijzigen.